เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นายอุทาร จิตรสมาน ปลัดอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านธารนพเก้า โดยมีนายวีระ ฮวดเฮง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาน ได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง  และสร้างความรัก ความสามัคคี รวมทั้งต้านยาเสพติด ต่าง ๆ อีกด้วย

how to use youtube

 

file:///Users/piyapondprapanpoj/Downloads/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%20ITA2563.pdf

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page